http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Akt Nowych
adres: 02-103 Warszawa, Hankiewicza 1
REGON: 000001028
tel: (22) 589 31 13
faks: (22) 589-30-01
e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
www: www.aan.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych
Warszawa
   
Agencja Prywatyzacji
Warszawa
   
Akademia Nauk Społecznych w Warszawie
Warszawa
   
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Warszawa
   
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Warszawa
   
Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z o. u. w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Komisarza Rządu do Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i Rady Głównej Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy [z siedzibą] w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Odbioru Transportów Morskich w Gdańsku
Gdańsk
   
Biuro Organizacji Dostaw w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Organizacji Rachunkowości w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Pełnomocnika Rządu PRL do Spraw Repatriacji Polaków z ZSRR w Moskwie
Moskwa
   
Biuro Rewindykacji w Warszawie
Warszawa
   
Central Europe Trust Polska S.A
Warszawa
   
Centrala Handlowo-Techniczna Rzemiosła Prywatnego, Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej "Pantex" w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Sprzętu Lekarsko-Sanitarnego Centrosprzęt w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Komitet Opieki Społecznej w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego. Zarząd Główny w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Urząd Planowania w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarząd Aptek w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarząd Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Związek Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych w Warszawie
Warszawa
   
Centrum Informatyki Energetyki
00-496 Warszawa, ul. Mysia 2
   
Delegatura Rządu PRL przy Dowództwie Północnej Grupie Armii Radzieckiej w Legnicy
Legnica
   
Dyrekcja Przedsiębiorstw Robót Telekomunikacyjnych w Warszawie
Warszawa
   
Fabryka Obuwia ODRA S.A.
56-400 Oleśnica, ul. Przemysłowa 3
   
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny
Warszawa
   
Fundacja Przekształceń Własnościowych
00-522 Warszawa, ul. Krucza 36
   
Generalny Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji w Warszawie
Warszawa
   
Główna Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Warszawie
Warszawa
   
Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie
Warszawa
   
Główny Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Warszawie
Warszawa
   
Główny Przedstawiciel Rządu do Spraw Ewakuacji Ludności Ukraińskiej z Polski [z siedzibą] w Lublinie
Lublin
   
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie
Warszawa, ul. Mysia
   
Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi
Łódź
   
Gospodarcze Zrzeszenia Samorządu Terytorialnego. Spółdzielnia z o.u. w Warszawie
Warszawa
   
Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu
Warszawa
   
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu w Warszawie
Warszawa
   
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie
Wilno
   
Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie
Warszawa
   
Junackie Hufce Pracy
Warszawa
   
Kasa Targowa w Warszawie
Warszawa
   
Komenda Główna Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Warszawie
Warszawa
   
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Warszawa
   
Komisarz Rządu do Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej w Warszawie
Warszawa
   
Komisarz Rządu do Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu
Wrocław