http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Zakadowe Zachodniopomorskiego Urzdu Wojewdzkiego, Oddzia w Koszalinie
adres: 75-950 Koszalin, Wadysawa Andersa 34
REGON:  
tel: (94) 342-82-26
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
BWA Biuro Wystaw Artystycznych w Koszalinie
Koszalin
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Zotw
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Biaogard
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Bytw
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Czuchw
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Koobrzeg
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Koszalin
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Miastko
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Sawno
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Supsk
   
Centralny Urzd Skupu i Kontraktacji
Wacz
   
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie
Koszalin
   
Dyrekcja Okrgowa Szkolnictwa Zawodowego
Koszalin
   
Instytut Ksztacenia Nauczycieli
Koszalin
   
KONB Koszaliski Orodek Naukowo Badawczy
Koszalin
   
KTKO Koszaliskie Towarzystwo Kulturalno-Owiatowe
Koszalin
   
Kuratorium Owiaty i Wychowania w Koszalinie
Koszalin
   
Liga Kobiet Polskich Zarzd Wojewdzki w Koszalinie
Koszalin
   
MZEAS Miejski Zesp Ekonomiczno Administracyjnych Szk
Koszalin
   
Oddzia Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie
Koszalin
   
PPRN Inspektorat Owiaty w Drawsku Pomorskim
Drawsko Pomorskie
   
PPRN Inspektorat Owiaty w Koszalinie
Koszalin
   
PPRN Inspektorat Owiaty w widwinie
widwin
   
Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych    
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biaogardzie
Biaogard
   
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Drawsku Pomorskim
Drawsko Pomorskie
   
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koobrzegu
Koobrzeg
   
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie
Koszalin
   
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinku
Szczecinek
   
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w widwinie
widwin
   
Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
Koszalin
   
Regionalne Zrzeszenie Przedsibiostw Budownictwa Rolniczego w Koszalinie
Koszalin
   
Urzd Gminy Dobrzyca
Dobrzyca
   
Urzd Gminy Lejkowo
Lejkowo
   
Urzd Gminy Pomianowo
Pomianowo
   
Urzd Gminy Rogowo
Rogowo
   
Urzd Gminy Wierzchowo
Wierzchowo
   
Wojewdzki Dom Kultury WDK
Koszalin
   
Wojewdzki Orodek Sportu i Rekreacji w Koszalinie
Koszalin
   
Wojewdzki Orodek Szkolenia Nosowo
Nosowo
   
Wojewdzki Zarzd Budownictwa Rolniczego i Melioracji
Koszalin
   
Wojewdzki Zwizek Rolniczych Spdzielni Produkcyjnych w Koszalinie
Koszalinie
   
Wojewdzki Zwizek Spdzielni Mieszkaniowych w Koszalinie
Koszalin
   
Wojewdzkie Zjednoczenie Przedsibiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koszalinie
Koszalin
   
Zarzd Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Koszalinie
Koszalin
   
Zarzd Szkolnictwa Rolniczego
Koszalin
   
Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Koszalinie
Koszalin
   
Zjednoczenie Technicznej Obsugi Rolnictwa w Koszalinie
Koszalin