http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
REGON:  
tel: 089/ 524 89 45
faks: 089/ 524 89 61
e-mail: do@warmia.mazury.pl
www: warmia.mazury.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Kolegium Nauczycielskie
82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22
   
Kolegium Nauczycielskie
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29
   
Medyczne Studium Zawodowe
14-202 Iława, ul. Chełmińska 1
   
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22
   
Szkoła Policealna
13-200 Działdowo, ul. Wolności 64
   
Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego
Olsztyn
   
Wojewódzka Przychodnia Skórno - Wenerologiczna
Olsztyn
   
Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Olsztyn
   
Zespół Szkół Nr 1 Medyczne Studium Zawodowe
12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26