http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Zakadowe Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego w Olsztynie
adres: 10-448 Olsztyn, ul. Gowackiego 6
REGON:  
tel: 089/ 524 89 45
faks: 089/ 524 89 61
e-mail: do@warmia.mazury.pl
www: warmia.mazury.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Kolegium Nauczycielskie
82-300 Elblg, ul. Czerniakowska 22
   
Kolegium Nauczycielskie
19-400 Olecko, ul. Kociuszki 29
   
Medyczne Studium Zawodowe
14-202 Iawa, ul. Chemiska 1
   
Nauczycielskie Kolegium Jzykw Obcych
82-300 Elblg, ul. Czerniakowska 22
   
Szkoa Policealna
13-200 Dziadowo, ul. Wolnoci 64
   
Wojewdzka Kolumna Transportu Sanitarnego
Olsztyn
   
Wojewdzka Przychodnia Skrno - Wenerologiczna
Olsztyn
   
Wojewdzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Olsztyn
   
Zesp Szk Nr 1 Medyczne Studium Zawodowe
12-200 Pisz, ul. Modzieowa 26