http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Placwek Specjalnych
adres: 80-858 Gdask, ul. Waowa 21
REGON:  
tel: (058)301-58-33, (058)301-29-42
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 11
Gdask, ul. Jednoci Robotniczej 320
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 15
Gdask, ul. Wasowicza 30
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 16
ul. Szuwary 2, Gdask
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 2
Gdask, ul. Osiek 12
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 21
Gdask, ul. Tysiclecia 13
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 23
ul. Koobrzeska 71, Gdask
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 26
Gdask, ul. Way Piastowskie 26
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 4
ul. Maomiejska 4, Gdask
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 5
Gdask, ul. Kartuska 32
   
Jednostka Obsugi Finansowo - Ksigowej Szk nr 6
Gdask, ul. Karpia 1
   
Jednostki Obsugi Finansowo - Ksigowej w Gdasku
Gdask
   
Miejski Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Szk (MZEAS) w Gdasku
Gdask, ul. Gdaskich Kosynierw
   
Podstawowe Studium Zawodowe w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 16 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 20 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 23 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 26 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 29 w Gdasku
Gdask, ul. Grunwaldzka 128e
   
Przedszkole nr 30 w Gdasku
Gdask, ul. agiewniki 56
   
Przedszkole nr 35 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 36 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 38 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 39 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 40 w Gdasku
Gdask, ul. Kocielna 3
   
Przedszkole nr 44 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 47 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 6 w Gdasku
Gdask
   
Przedszkole nr 8 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 1 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 17 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 2 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 3 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 4 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 6 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 7 w Gdasku
Gdask
   
Rejon Obsugi Finansowej Przedszkola nr 9 w Gdasku
Gdask
   
Specjalna Szkoa Podstawowa nr 1 w Gdasku
Gdask, ul. Waowa
   
Specjalna Szkoa Podstawowa nr 5 w Gdasku
Gdask, ul. Gronkiewicza 4
   
Szkoa Mistrzostwa Sportowego Liceum Oglnoksztacce w Gdasku
Gdask
   
Szkoa Podstawowa
Gdask, ul. Way Piastowskie 6
   
Szkoa Podstawowa
Gdask, ul. Waowa 21
   
Szkoa Podstawowa nr 1 w Gdasku
Gdask, ul. Dzieryskiego 11
   
Szkoa Podstawowa nr 12 w Gdasku
Gdask, ul. Ujejskiego 5
   
Szkoa Podstawowa nr 13 w Gdasku
Gdask, ul. Worcella 44
   
Szkoa Podstawowa nr 16 w Gdasku
Gdask, ul. Marchlewskiego 16
   
Szkoa Podstawowa nr 18 w Gdasku
Gdask, ul. Karola Marksa 14
   
Szkoa Podstawowa nr 19 w Gdasku
Gdask, ul. Gronkiewicza 4
   
Szkoa Podstawowa nr 2 w Gdasku
Gdask, ul. Osiek 12
   
Szkoa Podstawowa nr 28 w Gdasku
Gdask, ul. Karola Marksa 14
   
Szkoa Podstawowa nr 3 w Gdasku
Gdask, ul. Gronkiewicza