http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 








 
nazwa: Zesp Szk Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w odzi
adres: 91-012 d, ul. Gandhiego 14
REGON: 000277109
tel: (42)
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Pastwowa Roczna Szkoa Kulturalno-Owiatowa w odzi
d
   
Pastwowa Szkoa dla Instruktorw Teatrw Ochotniczych w odzi
d
   
Pastwowa Szkoa Przemysu Artystycznego w odzi
d
   
Pastwowe Liceum Bibliotekarskie w odzi
d
   
Pastwowe Liceum Instruktorw wietlicowych i Teatralnych w odzi
d
   
Pastwowe Liceum Kulturalno-Owiatowe w odzi
d
   
Pastwowe Liceum Techniki Plastycznych w odzi
d
   
Pastwowe Studium Kulturalno-Owiatowe i Bibliotekarskie w odzi
d
   
Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej w odzi
d