http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
adres: 91-012 Łódź, ul. Gandhiego 14
REGON: 000277109
tel: (42)
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Państwowa Roczna Szkoła Kulturalno-Oświatowa w Łodzi
Łódź
   
Państwowa Szkoła dla Instruktorów Teatrów Ochotniczych w Łodzi
Łódź
   
Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego w Łodzi
Łódź
   
Państwowe Liceum Bibliotekarskie w Łodzi
Łódź
   
Państwowe Liceum Instruktorów Świetlicowych i Teatralnych w Łodzi
Łódź
   
Państwowe Liceum Kulturalno-Oświatowe w Łodzi
Łódź
   
Państwowe Liceum Techniki Plastycznych w Łodzi
Łódź
   
Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Łodzi
Łódź
   
Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi
Łódź