http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe we Wrocawiu Oddzia w Legnicy
adres: 59-220 Legnica, Pisudskiego 1
REGON:  
tel: 76-856-34-78
faks: 76-856-34-78
e-mail: legnica@ap.wroc.pl
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
BGH-RM Spka z o.o.
59-301 Lubin, ul.M.Curie-Skodowskiej 182
   
Budotank Spka z o.o. w likwidacji w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 30
   
ELEKTROLA K.Sadowy, Cz.Charchal, S.J. w upadoci
59-300 Lubin, Chocianowska 20
   
Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Legnicy
Legnica
   
Kopalnia Granitu "Paszowice" Spka z o.o. w Paszowicach
59-411 Paszowice
   
Kopalnia Kwarcu Rak i Spka s.c. w Wdrou Wielkim
59-430 Wdroe Wielkie, Wdroe Mae 31
   
Miejski Zesp Zakadw Opieki Podstawowej w Lubinie
59-300 Lubin, ul. okietka
   
Przedsibiorstwo Budowlano-Montaowe "REMUS" Spka z o.o
59-301 Lubin, ul. M.Skodowskiej-Curie 182
390279586  
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe "Daglezja" Spka z o.o. w upadoci
59-160 Radwanice, ul. Mechaniczna 3
   
Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna "Jedno" w likwidacji w Lusinie
55-340 Udanin, Lusina 3
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 17 Stycznia w Strupicach pow. zotoryjski
Strupice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. T. Kociuszki w Grodcu pow. zotoryjski
Grodziec
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. T. Kociuszki w Jastrzbniku pow. zotoryjski
Jastrzbnik
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Pokj" w Modlikowicach pow. zotoryjski
Modlikowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Chopska Droga" w Sobinie pow. lubiski
Sobin
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Czerwony Sztandar" w Szczytnikach Maych pow. legnicki
Szczytniki Mae
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 1 Maja w Golance Dolnej pow. legnicki
Golanka Dolna
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 1 Maja w Golance Grnej pow. legnicki
Golanka Grna
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 1 Maja w Ksigienicach pow. legnicki
Ksigienice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 1 Maja w Lasowicach pow. legnicki
Lasowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 1 Maja w Ogrodziskach pow. lubiski
Ogrodziska
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 22 Lipca w Skadowicach pow. lubiski
Skadowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. 9 Maja w Dobroszowie pow. zotoryjski
Dobroszw
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. Bolesawa Bieruta w Jadwisinie pow. zotoryjski
Jadwisin
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. F. Dzieryskiego w Nowej Wsi pow. lubiski
Nowa Wie
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. Gen. K. wierczewskiego w Zotoryi pow. zotoryjski
Zotoryja
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. I Zjazdu Spdzielni w Brunowie pow. lubiski
Brunw
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza im. T. Kociuszki w Gorzycy pow. lubiski
Gorzyca
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Nowe ycie" w Gwizdanowie pow. lubiski
Gwizdanw
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Nowe ycie" w Miroszewicach pow. lubiski
Miroszewice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Przeom" w Godziszowej pow. jaworski
Godziszowa
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Przyszo" w Starej Rudnej pow. lubiski
Stara Rudna
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Spjnia" w Sdziszowej pow. zotoryjski
Sdziszowa
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Bobrowie pow. legnicki
Bobrw
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Gniewomierzu pow. legnicki
Gniewomierz
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Granowicach pow. legnicki
Granowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Grzybianach pow. legnicki
Grzybiany
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Jakuszowie pow. legnicki
Jakuszw
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Janowicach pow. legnicki
Janowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Kpach pow. legnicki
Kpy
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Kunicach pow. legnicki
Kunice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Lisowicach pow. legnicki
Lisowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Mierczycach pow. legnicki
Mierczyce
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Mierzowicach pow. legnicki
Mierzowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Miogostowicach pow. legnicki
Miogostowice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Rui pow. legnicki
Ruja
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza w Taczalinie pow. legnicki
Taczalin
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Zielony Sztandar" w Brochocinie pow. zotoryjski
Brochocin
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Zielony Sztandar" w abicach pow. lubiski
abice
   
Rolnicza Spdzielnia Wytwrcza "Zjednoczenie" w Parchowie pow. lubiski
Parchw