http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe w Siedlcach
adres: 08-110 Siedlce , ul. T.Kociuszki 7
REGON: 000797688
tel: (025)632 25 74
faks: (025)632 23 88
e-mail: archiwa@siedlce.com
www: http://www.archiwumpanstwowe.siedlce.com
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Dyrekcja Lasw Pastwowych w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
Fabryka Maszyn Rolno-Spoywczych w Sokoowie Podlaskim
08-300 Sokow Podlaski , ul. Oleksiaka -Wichury 2
   
Gminna Spdzielnia Samopomoc Chopska w Ceranowie w Likwidacji
08-322 Ceranw
005186506  
Gospodarstwo Sadownicze SINOKA
05-310 Kauszyn , Sinoka 45
   
Handlowo-Usugowa Spdzielnia Pracy "PODLASIE" w Siedlcach w Likwidacji
08-110 Siedlce , ul. Karowa 18
   
I Prywatne Liceum Oglnoksztacce im. Ks. Jzefa Tischnera w Siedlcach
08-110 Siedlce , ul. B.chrobrego 13
   
INTERAGRO SPӣKA Z O.O. w Upadoci
08-110 Siedlce , Pruszyn 92C
712360552  
Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach
08-110 Siedlce , ul. M. Buczka 2
   
Liceum Pedagogiczne w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
PETRO-OIL SEEWAX sp zoo
05-077 Warszawa , ul.Uaska 3/6
   
Powiatowa Rada Narodowa w Wegrowie
07-100 Wgrw
   
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Adamowie powiat ukw
21-412 Adamw
   
Przedsibiorstwo Budowlano-Montaowe "Budomonta"w Sokoowie Podlaskim
08-300 Sokow Podlaski, ul. Wgrowska 2
   
Przedsibiorstwo Mynarsko-Kupieckie K.Kowalczyk, A.Krzak spka jawna
08-110 Siedlce , ul. Sokoowska 157
710004267  
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meblarstwo-Tapicerstwo "IGA" Janusz Hardej w Upadoci
08-300 Sokow Podlaski , ul. Przemysowa 2
   
Przedsibiorstwo Transportowe "TRANSPED" sp zoo w Misku Mazowieckim
05-300 Misk Mazowiecki
   
Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w Chodowie w Likwidacji
08-110 Siedlce , Chodw
   
Rolniczy Zesp Spdzielczy "ISKRA" w Guowie
21-400 ukw
   
Rzemielnicza Spdzielnia Pracy "Przodownik" w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
Sokoowska Spdzielnia Inwalidw w Sokoowie Podlaskim
08-300 Sokow Podlaski
   
Spoeczny Komitet Przeciwalkoholowy Oddzia Wojewdzki w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
SPOEM Wojewdzka Spdzielnia Spoywcw w Siedlcach
08-110 Siedlce , ul Wadysawa Jagiey 10
   
Spdzielcze Zrzeszenie Budowy Domkw Jednorodzinnych "Podlasie" w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
Spdzielnia Kek Rolniczych w Likwidacji w Sabniach
08-331 Sabnie , ul Gowna 80
   
Spdzielnia Kek Rolniczych w Siedlcach z siedzib w elkowie
08-110 Siedlce
   
Spdzielnia Kek Rolniczych w Sterdyni z siedzib w Lebiedziach w Likwidacji
08-320 Sterdy
   
Spdzielnia Pracy Usug Budowlanych w ukowie
21-400 ukw
   
Spdzielnia Pracy Spdzielcze Zakady Metalowe w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
Spdzielnia Rzemielnicza Wielobranowa w Likwidacji Siedlce
08-110 Siedlce , ul. ukasiskiego 52
   
Spdzielnia Usugowa "HANDBUD" Siedlce w Likwidacji
08-110 Siedlce, ul. Armii Krajowej 11
712550703  
Szkoa Podstawowa i Spoeczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcw Oddzia Siedlce
08-110 Siedlce , Sokoowska 124
710505940  
"TARANI" Tarandzio, Radomyska, Niedzika, spka jawna z siedzib w ukowie
21-400 ukw , ul. apiguz 114
   
Wojewdzki Zwizek Gminnych Spdzielni "Samopomoc Chopska"- Zakad Obrotu Artykuami Przemysowymi i Spoywczymi w Siedlcach
08-110 Siedlce , ul. Karowa 18
   
Wojewdzki Zwizek Spdzielni Pracy w Siedlcach
08-110 Siedlce
   
Wojewdzki Zwizek Gminnych Spdzielni "Samopomoc Chopska" - Zakad Obrotu Rolnego w Siedlcach - Spdzielnia Pracy Obrotu Rolnego "AGROMATEX"w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Karowa 16
   
Wojewdzki Zwizek Gminnych Spdzielni "Samopomoc Chopska" w Siedlcach
08-110 Siedlce , ul. Karowa 5
   
Wojewdzki Zwizek Gminnych Spdzielni "Samopomoc Chopska" Zakad Budownictwa, Remontw i Produkcji Materiaw Budowlanych w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wojskowa 6
   
Wojewdzkie Biuro Geodezji i Terenw Rolnych w Siedlcach w Likwidacji
08-110 Siedlce , ul Armii Krajowej 11
   
Wojewdzkie Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Komunalnego w Siedlcach
08-110 Siedlce