http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe w Poznaniu Oddzia w Pile
adres: 64-920 Pia, ul. ppk. Aleksandra Kity 5
REGON:  
tel: (67) 349-16-08
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Bank Spdzielczy w Pile
64-920 Pia, ul. Drygasa
   
Bank Spdzielczy w Ujciu
Ujcie
   
Bank Spdzielczy w Waczu
Wacz, Plac Wolnoci 1
   
Geodezyjna Spdzielnia Pracy w Pile
64-920 Pia, ul. Przemysowa 5
   
Komitet Wojewdzki PZPR w Pile
64-920 Pia, ul. Dabrowskiego 8
   
Liceum Medyczne Pielgniarstwa w Pile
Pia
   
Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczy Przedszkoli w Pile
Pia
   
Liga Kobiet Polskich Zarzd Wojewdzki w Pile
Pia
   
Nadnoteckie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne w Pile
64-920 Pia, ul. Okrzei 58
   
Pastwowy Orodek Maszynowy Nr 207 w Trzciance
Trzcianka
   
Przedsibiorstwo Produkcujno-Handlowo-Usugowe "MARKET-MYN" Sp. z o.o. w Waczu
Wacz
   
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Handlowe "DREWNOLAS" Sp. z o.o. w Pile
64-920 Pia, ul. Walki Modych 78 a
   
Przedsibiorstwo Zagraniczne "HARDEX" w Krostkowie
Krostkowo
   
Rolniczy Kombinat Spdzielczy w Margoskiej Wsi
Margoska Wie
   
Spdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana w Czarnkowie
Czarnkw
   
"UNIMYN" Sp. z o.o. w Czapli z/s w Pile
64-920 Pia, ul. Dbrowskiego 8/507
   
Wgrowiecka Usugowa Spdzielnia Pracy w Wgrowcu
Wgrowiec, ul. Szeroka 15
   
Wojewdzki Zwizek Plantatorw Rolin Okopowych w Pile z/s w Chodziey
Chodzie, ul. Paderewskiego 2
   
Wojewdzkie Zrzeszenie Sportowe "START" w Pile
Pia
   
Zakad Produkcyjny "PILAM" w Pile
64-920 Pia, Al. Wojska Polskiego 81
   
Zarzd Wojewdzki ZSMP w Pile
64-920 Pia, ul. Browarna