http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
adres: 99-100 Łęczyca, ul. Belwederska 38
REGON: 610212282
tel: (024) 721-29-27
faks: 721-29-27
e-mail: ap_leczyca@plock.com
www: www.archiwum.plock.com
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dalikowie
Dalików
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grabowie
Grabów
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Orzeszkowie
Orzeszków
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Piątku
Piątek
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Topoli Królewskiej
Topola Królewska
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wierzchach
Wierzchy
   
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zadzimiu
Zadzim
   
Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Płocku
Płock
   
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Poddębicach
Poddębice
   
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zadzimiu
Zadzim
   
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Płocku
Płock
   
Zarząd Gminy w Dalikowie
Dalików
   
Zarząd Gminy w Gostkowie
Gostków
   
Zarząd Gminy w Grabowie
Grabów
   
Zarząd Gminy w Orzeszkowie
Orzeszków
   
Zarząd Gminy w Piątku
Piątek
   
Zarząd Gminy w Rogóźnie
Rogóźno
   
Zarząd Gminy w Sobótce
Sobótka
   
Zarząd Gminy w Tkaczewie
Tkaczew
   
Zarząd Gminy w Topoli Królewskiej
Topola Królewska
   
Zarząd Gminy w Tumie
Tum
   
Zarząd Gminy w Zadzimiu
Zadzim