http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe w Koszalinie Oddzia w Supsku
adres: 76-200 Supsk, Lutosawskiego 17
REGON: 000001092
tel: /59/ 842-54-13
faks: /59/ 842-23-27
e-mail: ap_slupsk@interia.pl
www: www.koszalin.ap.gov.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Supsk, ul. Zamenhoffa 7
   
Powiatowa Spdzielnia Przemysu Ludowego i Artystycznego
Darowo, ul. Powstacw Warszawskich 64
   
Powiatowa Wielobranowa Spdzielnia Pracy Usug Wiejskich "Zwycistwo"
Supsk, ul. Niedziakowskiego 1
   
Rejonowa Spdzielnia Przemysu Ludowego i Artystycznego
Supsk, ul. Piekieko 24
   
Rzemielnicza Spdzielnia Kominiarzy "Rozwj"
Supsk, ul. Findera 1
   
Spdzielnia Inwalidw w Supsku
Supsk, ul. Wojska Polskiego 20
   
Spdzielnia Pracy "Radioelektrotechnika"
Supsk, ul. Wojska Polskiego 38
   
Spdzielnia Pracy "Smakosz"
Sawno, ul. Basztowa 16 a
   
Spdzielnia Pracy Usug Rnych "Uniwersalna"
Supsk, ul. Popawskiego 5
   
Spdzielnia Pracy Usug Technicznych "Technopomoc"
Supsk, ul. Jagiey 10
   
Zarzd Maych Portw
Supsk, ul. Popawskiego 18