http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe w Czstochowie
adres: 42-202 Czstochowa, ul. Rejtana 13
REGON: 150977900
tel: (34) 3638231, (34) 3638931
faks: (34) 3638231
e-mail: archiwum@archiwum.czestochowa.um.gov.pl
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Bank Spdzielczy w upadoci w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Kociuszki 13
000496455  
Bank Spdzielczy w Wonikach w upadoci
42-289 Woniki, ul. Koziegowska 4
   
BIGPOL spka z o.o. w upadoci w Wrzosowej
42-263 Wrzosowa, ul. Hutnicza 46
   
BOCIASKI-STRAUSS S.A. w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Dbkowskiego 9
150228787  
BOMEX-BUD spka z o.o. w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Dbkowsiego 9
150903734  
CELT S.A. w upadoci z siedzib: 31-405 Krakw, ul. Uanw 1
42-200 Czstochowa, ul. Srebrna 49
   
ERGOPLAST spka z o.o. j.g.u.
42-200 Czstochowa, ul. Sporna 10
   
K&B Zakady Chemiczne ERG S.A. w upadoci
42-200 Czstochowa, ul. Warszawska 320
151378460  
Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czstochowie
42-200 Czstochowa
   
Liga Kobiet Polskich Zarzd Wojewdzki w Czstochowie
42-200 Czstochowa, Al. NMP 35
   
MONTEX-HOLDING S.A. w upadoci w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Dojazdowa 1
   
Odlewnia eliwa KRATER spka z o.o. w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Zota 191/195B
151579081  
Przedsibiorstwo Budowlano-Montaowe BUD-MONTEX spka z o.o. w Dbrowie Grniczej
42-523 Dbrowa Grnicza, ul. Goonowska 164
   
Przedsibiorstwo Budowlano-Montaowe Hutnictwa MONTEX w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Dekabrystw 41
   
Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe SANIT-POL Garus, Mazurek, Pyka, Sosnowski Spka Jawna w upadoci
42-200 Czstochowa, Al. Wolnoci 52
150319455  
Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowo Produkcyjne DOMPLAST Czaja i Wsplnicy Spka Jawna w likwidacji
42-700 Lubliniec, ul. Marii Curie-Skodowskiej 91
150949831  
Przedsibiorstwo Konstrukcji Mostowych, Budowlanych i Ksztatownikw H. CZ. MOST-BUD sp. z o.o. w upadoci likwidacyjnej
42-200 Czstochowa, ul. Kuceliska 22
   
Przedsibiorstwo Montaowo-Konstrukcyjne Maszyn i Urzdze MEGA-MONTEX spka z o.o. w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Br 143
   
Przedsibiorstwo Owiatowo-Kulturalne AGA
42-200 Czstochowa, ul. Mireckiego 2
002754499  
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe HERMET spka z o.o. w Herbach
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 15
   
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe METAL-MONTEX spka z o.o. w upadoci
42-200 Czstochowa, ul. Dojazdowa 1
150327981  
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo Handlowe Ekowent-Montex Spka z o.o. w likwidacji w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Dojazdowa 1
   
Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Handlowe WIGO-SERWIS spka z o.o. w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Przejazdowa 2
150337306  
Przedsibiorstwo Rolno-Produkcyjne "GRO-MONTEX spka z o.o. Cieszowa
42-286 Koszcin, Cieszowa, ul. Kasztanowa 18
   
Przedsibiorstwo Transportowo-Sprztowe TRANS-MONTEX spka z o.o. w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Dojazdowa 1
150025340  
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Spoecznego S.A. w likwidacji w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Dekabrystw 41
   
Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w likwidacji w Jaskrowie
42-244 Mstw, Jaskrw, ul. Czstochowska 47
001289675  
SAMTEX spka z o.o. w upadoci
42-280 Czstochowa, ul. Przejazdowa 2 A
152155130  
Spdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana REMBUD w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Ks. Piotra Skargi 41/43
000576697  
Spdzielnia Rzemielnicza STARWKA w Czstochowie w Likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Garncarska 46
000447132  
Stowarzyszenie Weteranw Pracy Przymusowej w Powszechnej Organizacji "Suba Polsce" 1948-1955 Zarzd Gwny w Czstochowie
42-207 Czstochowa, Al. Pokoju 15/17
152116609  
WOLTER-POL spka z o.o. w likwidacji
42-200 Czstochowa, ul. Dbkowskiego 9
15088555  
Zakad Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadoci
42-200 Czstochowa, ul. Way Dwernickiego 121
150977900  
Zakad Usugowo-Handlowy KLAR-MONTEX spka z o.o. w Czstochowie
42-200 Czstochowa, ul. Dekabrystw 41