http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: MULTILOGISTIC Sp.zo.o.
adres: 55-220 Jelcz- Laskowice, ul. Techników 1C
REGON:  
tel: xxx
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
Wykreślono przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z rejestru przechowawców akt na podstawie art. 51h ust. 1b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
PRACODAWCY
nazwa regon