http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa:
miejscowość:
regon:
nazwa regon  
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekucze Dom Pomocy Spowecznej dla Osb Przewlekle Samotnie Chorych
92-338 d, ul. Przybyszewskiego 255/267
   
Składnica Akt "KLE" Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Towarowa 29
   
Urzd Gminy w Kleszczewie
63-005 Kleszczewo, ul. Poznaska 4
   
Urzd Miasta i Gminy w Nakle n. Noteci
89-100 Nako nad Noteci, Ks. Skargi 7
   
Usugi Archiwalne. Waldemar Grayna Klein
65-218 Zielona Gra, Wrocawska 56/6