http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: ELKOM SUPPORT Sp. z o.o.
adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Przemysłowa 8
REGON:  
tel: 000
faks:  
e-mail:  
www:  
inne: Miejsce wykonywania działalności: ul. Targowa 25A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
PLACÓWKI TERENOWE
Wykreślono przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z rejestru przechowawców akt na podstawie art. 51h ust. 1b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
Miejsce przechowywania dokumentacji: ELKOM TRADE S.A. , 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A  
PRACODAWCY
nazwa regon  
EL-KOM Sp. z o. o. w likwidacji
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A
   
Elkom Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Targowa 25A
   
Fundacja Kierunek Smoszewo w likwidacji
05-170 Zakroczym / Smoszewo, Smoszewo 1A
   
Fundacja Smoszewski Brzeg w likwidacji,
05-170 Zakroczym / Smoszewo, Smoszewo 1A