http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa:
miejscowość:
regon:
nazwa regon  
Archiwum Państwowe w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
05-822 Milanówek, Stefana Okrzei 1
015760050  
Biuro Us�ug Archiwalnych Sk�adnica Dokumentacji w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 3/12
291068707  
DOKUMENTA S.A. Oddzia we Wrocawiu
50-227 Wrocaw, ul. Kleczkowska 33A
   
DOKUMENTA Waldemar Michalec Licencjonowany Przedstawiciel Firmy RHENUS Data Office Polska Sp.z o.o.
26-600 Radom, ul. Kasztelaska 36a
670665422  
Geodezyjno Dokumentacyjna Spdzielnia Pracy TECHNOPLAN w Kielcach
25-378 Kielce, ul. Zgoda 21
   
Kieleckie Kopalnie Surowc�w Mineralnych S.A. w Kielcach
25-033 Kielce, ul. �ciegiennego 5
   
"Krajowe Archiwum Dokumentacji" Spka z o.o.
38-340 Biecz, ul.Zaawie 6
   
P.P.H.U. "FART" Zakład Składowania Akt (W TRAKCIE PRZEJMOWANIA PRZEZ ARCHIWUM DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ W MILANÓWKU)
88-100 Inowrocław, Pogodna 26
091193063  
Przechowalnictwo Akt w Kielcach
25-345 Kielce, Mazurska 70/12
   
Wyszy Urzd Grniczy Samodzielny Wydzia - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
40-956 Katowice, ul. Poniatowskiego 31
   
Wyszy Urzd Grniczy Samodzielny Wydzia Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
40-956 Katowice, ul. Poniatowskiego 31
   
Zak�ad Archiwalny Sk�adnica Akt Sp�ka z o.o. Oddzia� w Kielcach (Dokumentacja przewieziona do: 32-050 Skawina ul. Pi�sudskiego 63a)
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 IV pi�tro pok�j 2
930800031  
Zakad Archiwalny Skadnica Akt Sp. z o.o. O/Lublin Dokumentacja zostaa przekazana do oddziau Zakadu - Skadnica Akt Sp. z o.o. (ul. Zawiercie 11-go Listopada 6b, Zawiercie).
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 30