http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: MESTWIN Sp�dzielnia Produkcyjno - Handlowa w Kartuzach
adres: Kartuzy, ul. Jeziorna 2
REGON:  
tel: (058)681-06-16
faks: (058)681-06-16
e-mail:  
www:  
inne: wykreślono z rejestru przechowawców 23 sierpnia 2021 r. / Dokumentacja przekazana do "USŁUGI ARCHIWALNE" sp. z o.o., 83-300 Prokowo, ul. Kościelna 5
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Gminna Spdzielnia Samopomoc Chopska (GSSCh) Zakad Zamraalnictwa i Przetwrstwa w Kartuzach
Kartuzy
   
Hages Sp. z o.o. w Kartuzach
Kartuzy
   
Wojewdzki Zwizek Spdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Gdasku, Zakad Zamraalnictwa i Przetwrstwa w Kartuzach
Kartuzy