http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Pastwowe we Wrocawiu
adres: 50-215 Wrocaw, Pomorska 2
REGON: 000001206
tel: (71) 328-81-01
faks: (71) 328-80-45
e-mail: wroclaw@ap.wroc.pl
www: www.ap.wroc.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Agencja Inkasa IPT Sp�ka z o.o. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-541 Wroc�aw, Al. Armii Krajowej 62
   
Apteka "MALVA" s.c. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
54-130 Wroc�aw, Horbaczewskiego 4-6
   
Asset Invest in Poland SA w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-952 Wroc�aw, Rychtalska 10/14
   
ATUS W. Abulewicz D. Janicki Sp�ka Jawna we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-425 Wroc�aw, ul. Krakowska 52
   
"BACHUS" Sp�ka z o.o. w Chojnowie (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
Chojn�w, ul. Okrzei 1
   
BGH-RM Sp�ka z o.o. w upad�o�ci w Lubinie (w AP/O Legnica; od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-301 Lubin, ul.M.Sk�odowskiej-Curie 182
   
Biuro Biegych Rewidentw BUCHALTER Kwiatkowska, Szponar Spka Jawna w Lubaniu (w AP/O Bolesawiec)
59-800 Luba, ul. Wska 6
   
Biuro Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego "Efekt" Sp�ka z o.o. we Wrocławiu w likwidacji (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
51-608 Wroc�aw, R�yckiego 1c
   
BR-Produkt Sp�ka z o.o. w upad�o�ci we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
52-212 Wroc�aw, ul. Czo�gist�w 45
   
Brandt Polska Sp�ka z o.o. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
51-130 Wroc�aw, ul. �migrodzka 143
   
BSI POLSKA sp. z. o. o. we Wroc�awiu w likwidacji (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
54-111 Wroc�aw, Mr�gowska 70
   
Budotank Sp�ka z o.o. w likwidacji w Legnicy (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-200 Legnica, ul. Nowodworska 30
   
CAF POWER & AUTOMATION S.L. Sp�ka z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce z siedzib� we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-079 Wroc�aw, ul. Ruska 22
   
CITODAT Sp�ka z o.o. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja płacowa w AP w Rzeszowie)
50-203 Wroc�aw, ul. Witolda 48/50
   
Collegium Humanitatis z siedzib� w �widnicy (w AP we Wroc�awiu; od VI 2021r. akta osobowe studentów w AP w Rzeszowie)
58-100 �widnica, ul. Ofiar O�wi�cimskich 30
   
COMPUTER SERVICE SUPPORT - Dolny �l�sk Sp�ka z o.o. w Legnicy (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-220 Legnica, ul. Bydgoska 2
   
"CONTRA" Sp�ka z o.o. w Legnicy (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-220 Legnica, ul. Soli�ska 4
   
DACH BUD INWESTYCJE Sp�ka z o.o. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
53-342 Wroc�aw, ul. Komandorska 53H
   
DMW Export-Import Sp. z o.o. w Grzmicej w upadoci likwidacyjnej (w AP/O Kamieniec Zbkowicki)
58-340 Guszyca, ul. Spdzielcw 1 Grzmica
   
Dolno�l�ska Szko�a Bankowa Sp�ka z o.o w Lubinie w likwidacji (w AP/O Legnica; od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-300 Lubin, AL.Komisji Edukacji Narodowej 6A/3
   
Dolno�l�skie Przedsi�biorstwo Przemys�u Drzewnego SA w upad�o�ci (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-034 Wroc�aw, Browarna 6
   
EDULA Sp�ka z o.o. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-576 Wroc�aw, ul. Czerniawska 19
   
ELEKTROLA K.Sadowy,Cz.Charchal,S.J. w upad�o�ci w Lubinie (w AP/O Legnica; (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-300 Lubin, ul. Chocianowska 20
   
"ELEKTROSERWIS" Sp�ka z o.o. w Legnicy (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-220 Legnica, ul. Jaworzy�ska 80
   
"Emont" Sp. z o.o. w �migrodzie (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
55-055 �migr�d, ul. Przemys�owa 2
   
Energo-Bau und Handel G.m.b.H Oddzia� we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
53-149 Wroc�aw, Rac�awicka 15/17
   
"Energomonta� - Zach�d" S.A. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
53-149 Wroc�aw, Rac�awicka 13
   
Energomonta� - Zach�d "Zmigr�d" Sp. z o.o. w �migrodzie (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
55-055 �migr�d, Przemys�owa 2
   
Energomonta� Legnica Sp�ka z o.o. (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
Legnica , ul. Z�otoryjska
   
Envilab-Eko s.c. I. Krawczyk, D. Uberna, I. Radziejewska we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-502 Wroc�aw, ul. Hubska 96/100
   
"Espebe-M" Spo�eczne Przedsi�biorstwo Budowlane Sp�dzielni Mi�dzyzak�adowej we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
51-130 Wroc�aw, �migrodzka 143
   
Fagor Polska Sp�ka z o.o. we Wrocławiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
51-130 Wroc�aw, ul.�migrodzka 143
   
Feralco Polska Sp�ka z o.o. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-214 Wroc�aw, ul. Kaszubska 8
   
Feralco Sp�ka z o.o. w likwidacji we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
50-214 Wroc�aw, ul. Kaszubska 8
   
Fundacja Dogolandia we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
52-212 Wroc�aw, ul. Szczepowa 2
   
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w likwidacji w Bystrzycy Kodzkiej (w AP/O Kamieniec Zbkowicki)
57-500 Bystrzyca Kodzka, ul. Sowackiego 4
   
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadkw Komunikacyjnych "Nie Tra Nadziei" w likwidacji we Wrocawiu
53-226 Wrocaw, ul. Rana 4-6
   
Gospodarstwo Rolne "AGROL" Sp�ka z o.o. w Kotli (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
67-240 Kotla , Kotla 86c
   
Grand Baye Capital Spka z o.o. we Wrocawiu
53-234 Wrocaw, ul. Grabiszyska 281
   
Gubalski Sp�ka z o.o. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
54-029 Wroc�aw, ul. Z�otnicka 72
   
Halfords Sp�ka z o.o. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
53-333 Wroc�aw, ul. Powsta�c�w �l. 2-4
   
Hotserwis24 Sp�ka z o.o. we Wroc�awiu (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
54-154 Wroc�aw, ul. Metalowc�w 25 lok. 13
   
HR AUTOMOTIVE POLAND Sp�ka z o.o. w Świdnicy (od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
58-100 �widnica, ul. Szarych Szereg�w 16-18
   
Huta Szk�a "MARGARET" Radovan Kujundzi� w Szczytnicy (w AP/O Legnica; od VI 2021r. dokumentacja osobowa i płacowa w AP w Rzeszowie)
59-720 Raciborowice, Szczytnica 2
   
I Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej we Wrocawiu
Wrocaw
   
I Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocawiu
Wrocaw
   
II Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej we Wrocawiu
Wrocaw
   
II Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocawiu
Wrocaw
   
III Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Robotniczej we Wrocawiu
Wrocaw
   
III Komitet Dzielnicowy Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocawiu
Wrocaw