http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Archiwum Akt Nowych
adres: 02-103 Warszawa, Hankiewicza 1
REGON: 000001028
tel: (22) 589 31 18
faks: (22) 589-30-01
e-mail: sekretariat@aan.gov.pl
www: www.aan.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Agencja ds. Inwestycji Zagranicznych
Warszawa
   
Agencja Prywatyzacji
Warszawa
   
Akademia Nauk Spoecznych w Warszawie
Warszawa
   
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Warszawa
   
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Warszawa
   
Bank Spdzielczy dla Produktywizacji ydw z o. u. w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Komisarza Rzdu do Spraw Produktywizacji Ludnoci ydowskiej w Polsce z siedzib w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i Rady Gwnej Spoecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy [z siedzib] w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Odbioru Transportw Morskich w Gdasku
Gdask
   
Biuro Organizacji Dostaw w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Organizacji Rachunkowoci w Warszawie
Warszawa
   
Biuro Penomocnika Rzdu PRL do Spraw Repatriacji Polakw z ZSRR w Moskwie
Moskwa
   
Biuro Rewindykacji w Warszawie
Warszawa
   
Central Europe Trust Polska S.A
Warszawa
   
Centrala Handlowo-Techniczna Rzemiosa Prywatnego, Przemysu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwrczoci Drobnej "Pantex" w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Spdzielni Wydawniczych i Ksigarskich w Warszawie
Warszawa
   
Centrala Sprztu Lekarsko-Sanitarnego Centrosprzt w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Komitet Opieki Spoecznej w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Orodek Owiaty Dorosych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego. Zarzd Gwny w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Urzd Planowania w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Urzd Szkolenia Zawodowego w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarzd Aptek w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarzd Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zarzd Przemysu Cukrowniczego w Warszawie
Warszawa
   
Centralny Zwizek Plantatorw Przetwrczych Rolin Okopowych w Warszawie
Warszawa
   
Centrum Informatyki Energetyki
00-496 Warszawa, ul. Mysia 2
   
Delegatura Rzdu PRL przy Dowdztwie Pnocnej Grupie Armii Radzieckiej w Legnicy
Legnica
   
Dyrekcja Przedsibiorstw Robt Telekomunikacyjnych w Warszawie
Warszawa
   
Fabryka Obuwia ODRA S.A.
56-400 Olenica, ul. Przemysowa 3
   
Federacja Polskich Zwizkw Obrocw Ojczyzny
Warszawa
   
Fundacja Przeksztace Wasnociowych
00-522 Warszawa, ul. Krucza 36
   
Generalny Penomocnik Rzdu do Spraw Repatriacji w Warszawie
Warszawa
   
Gwna Komisja do Spraw Upastwowienia Przedsibiorstw w Warszawie
Warszawa
   
Gwny Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie
Warszawa
   
Gwny Penomocnik Rzdowy do Spraw Podatku Gruntowego w Warszawie
Warszawa
   
Gwny Przedstawiciel Rzdu do Spraw Ewakuacji Ludnoci Ukraiskiej z Polski [z siedzib] w Lublinie
Lublin
   
Gwny Urzd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie
Warszawa, ul. Mysia
   
Gwny Urzd Likwidacyjny w odzi
d
   
Gospodarcze Zrzeszenia Samorzdu Terytorialnego. Spdzielnia z o.u. w Warszawie
Warszawa
   
Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrw i Ministerstwa Przemysu
Warszawa
   
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysu w Warszawie
Warszawa
   
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie
Wilno
   
Izba Przemysowo-Handlowa w Warszawie
Warszawa
   
Junackie Hufce Pracy
Warszawa
   
Kasa Targowa w Warszawie
Warszawa
   
Komenda Gwna Powszechnej Organizacji "Suba Polsce" w Warszawie
Warszawa
   
Komenda Gwna Stray Granicznej w Warszawie
Warszawa
   
Komisarz Rzdu do Spraw Organizacji Gospodarki Misnej w Warszawie
Warszawa
   
Komisarz Rzdu do Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocawiu
Wrocaw