http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Urząd Miasta Szczecina
adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
REGON:  
tel: (91) 42-45-210
faks: (91) 42-45-235
e-mail: llajkun@um.szczecin.pl
www: um.szczecin.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Administracja Budynków Komunalnych Nr 1 w Szczecinie
Szczecin
   
Administracja Budynków Komunalnych Nr 11-Zakład Budżetowy w Szczecinie
Szczecin
   
Administracja Budynków Komunalnych Nr 12 w Szczecinie
Szczecin
   
Administracja Mienia Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miejskiego
Szczecin
   
Dom Pracownika Kultury w Szczecinie
Szczecin, Arkońska
   
Inkaso i Egzekucja Administracyjna w Szczecinie
Szczecin
   
Komunalne Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Szczecinie
Szczecin, Lenartowicza
   
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1 w Szczecinie
Szczecin, Potulicka
   
Komunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe "Transkom" w Szczecinie
Szczecin
   
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
Szczecin, Mariacka 25
   
Miejskie Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań w Szczecinie
Szczecin
   
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie
Szczecin
   
Ośrodek Integracji Europejskiej w Szczecinie
Szczecin
   
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Szczecinie
Szczecin
   
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów w Szczecinie
Szczecin
   
Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Komunalnego "Prokom" w Szczecinie
Szczecin
   
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Jednorodzinnego w Szczecinie
Szczecin
   
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Szczecin
   
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Szczecinie
Szczecin
   
Zakład Nadzoru Budowy, Remontów i Eksploatacji "Nadro" Sp. z o.o. (j.g.u.) w Szczecinie
Szczecin
   
Zakład Usług Socjalnych Pracowników Kultury i Sztuki w Szczecinie
Szczecin
   
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych "Centrum-Prawobrzeże" w Szczecinie
Szczecin
   
Zarząd Budynków Komunalnych w Szczecinie
Szczecin
   
Zarząd Gospodarki Terenami w Szczecinie
Szczecin
   
Zespół Usług Projektowych w Szczecinie
Szczecin