http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Urzd Miasta Czstochowy - Archiwum
adres: 42-217 Czstochowa, ul. lska 11/13
REGON: 000515738
tel: 034 370 71 00, 034 370 74 91
faks: 034 370 71 70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
www: www.czestochowa.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - punkt konsultacyjny
Czstochowa, ul. Deglera 35
   
Akademia Rolnicza w Krakowie - punkt konsultacyjny
Czstochowa, ul. Deglera 35
   
GORAN Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Usugowo - Handlowe
Czstochowa, ul. Braci Domagalskich 24
   
Komunalne Przedsibiorstwo Remontowo - Konserwacyjne (KPRK)
Czstochowa, ul. Waowa 3
   
Miejski Orodek Kultury - klub przy rdmiejskiej Spdzielni Mieszkaniowej
Czstochowa, ul. Mickiewicza 46/51
   
Miejski Orodek Wspierania Przedsibiorczoci
Czstochowa, ul. Nowowiejskiego 26
   
Miejski Zakad Usug Komunalnych (MZUK)
Czstochowa, ul. w. Barbary 107
   
Miejski Zesp Ekonomiczno - Administracyjny Szk (MZEAS)
Czstochowa, ul. Waszyngtona 62
   
Modzieowy Dom Kultury
Czstochowa, Aleja Najwitszej Marii Panny 51
   
Pastwowy Dom Dziecka
Kobukowice
   
Policealna Szkoa Administracji Publicznej
Czstochowa, Aleja Jana Pawa II 126/130
   
Przedszkole Nr 12 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Brzenicka 8
   
Przedszkole Nr 12 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Jesienna 52
   
Przedszkole Nr 21 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Warszawska 98
   
Przedszkole Nr 26 w Czstochowie
Czstochowa, Aleja Jana Pawa II 76/78 (dawna Aleja Lenina)
   
Przedszkole Nr 26 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Srebrna 106
   
Przedszkole Nr 28 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Krakowska 80
   
Przedszkole Nr 32 - ognisko w Czstochowie
Czstochowa, ul. Ciasna 10
   
Przedszkole Nr 33 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Kopernika 29
   
Przedszkole Nr 33 w Czstochowie
Czstochowa, ul. yzna 58G
   
Przedszkole Nr 37 w Czstochowie
Czstochowa, Aleja Najwitszej Marii Panny 60
   
Przedszkole Nr 39 w Czstochowie
Czstochowa, ul. 7 Kamienic 23
   
Przedszkole Nr 39 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Sieroszewskiego 16
   
Przedszkole Nr 4 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Staszica 7
   
Przedszkole Nr 40 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Rapackiego 2
   
Przedszkole Nr 44 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Obrocw Westerplatte 15
   
Przedszkole Nr 46 w Czstochowie
Czstochowa, Aleja Wojska Polskiego 122
   
Przedszkole Nr 47 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Bohaterw Katynia 31 (dawna Barana)
   
Przedszkole Nr 53 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Rdziska 23
   
Przedszkole Nr 6 w Czstochowie
Czstochowa, ul. w. Rocha 69
   
Przedszkole Nr 73 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Kowalskiego 2 A, (obecnie ul. Baczyskiego)
   
STRA MIEJSKA
Czstochowa
   
Szkoa Podstawowa Nr 16 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Uaska 5/7
   
Szkoa Podstawowa Nr 4 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Warszawska 142
   
Szkoa Podstawowa Nr 41 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Oklna 31/39
   
Szkoa Podstawowa Nr 44 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Worcella 20/22
   
Szkoa Podstawowa Nr 6 - Zesp Szk Podstawowych
Czstochowa, ul. Krakowska 29
   
Szkoa Podstawowa Nr 7 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Zamenhofa 23
   
Szkoa Podstawowa Nr 9 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 15
   
Szkoa Podstawowa Specjalna Nr 3
Czstochowa, ul. Legionw 58
   
TELEFON ZAUFANIA
Czstochowa
   
Towarzystwo Upikszania Miasta w Czstochowie
Czstochowa, ul. w. Barbary 107
   
Urzd Gminy Gnaszyn
Gnaszyn
   
Urzd Miasta Czstochowy
Czstochowa, ul. lska 11/13
   
Wielobranowe Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej (WPGK)
Czstochowa, ul. Legionw 79 (dawniej ul. Manifestu Lipcowego)
   
Zesp Usug Projektowych w Czstochowie
Czstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 (dawniej ul. Braci Domagalskich)
   
Zwizek Zawodowy Pracownikw Pastwowych i Spoecznych przy Urzdzie Miejskim w Czstochowie
Czstochowa
   
obek Miejski Nr 5 w Czstochowie
Czstochowa, ul. Bardowskiego 17