http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Urząd Miasta Częstochowy - Archiwum
adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
REGON: 000515738
tel: 034 370 71 00, 034 370 74 91
faks: 034 370 71 70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
www: www.czestochowa.pl
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - punkt konsultacyjny
Częstochowa, ul. Deglera 35
   
Akademia Rolnicza w Krakowie - punkt konsultacyjny
Częstochowa, ul. Deglera 35
   
GORAN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
Częstochowa, ul. Braci Domagalskich 24
   
Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo - Konserwacyjne (KPRK)
Częstochowa, ul. Wałowa 3
   
Miejski Ośrodek Kultury - klub przy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Częstochowa, ul. Mickiewicza 46/51
   
Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26
   
Miejski Zakład Usług Komunalnych (MZUK)
Częstochowa, ul. Św. Barbary 107
   
Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (MZEAS)
Częstochowa, ul. Waszyngtona 62
   
Młodzieżowy Dom Kultury
Częstochowa, Aleja Najświętszej Marii Panny 51
   
Państwowy Dom Dziecka
Kłobukowice
   
Policealna Szkoła Administracji Publicznej
Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
   
Przedszkole Nr 12 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Brzeźnicka 8
   
Przedszkole Nr 12 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Jesienna 52
   
Przedszkole Nr 21 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Warszawska 98
   
Przedszkole Nr 26 w Częstochowie
Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 76/78 (dawna Aleja Lenina)
   
Przedszkole Nr 26 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Srebrna 106
   
Przedszkole Nr 28 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Krakowska 80
   
Przedszkole Nr 32 - ognisko w Częstochowie
Częstochowa, ul. Ciasna 10
   
Przedszkole Nr 33 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kopernika 29
   
Przedszkole Nr 33 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Żyzna 58G
   
Przedszkole Nr 37 w Częstochowie
Częstochowa, Aleja Najświętszej Marii Panny 60
   
Przedszkole Nr 39 w Częstochowie
Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23
   
Przedszkole Nr 39 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Sieroszewskiego 16
   
Przedszkole Nr 4 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Staszica 7
   
Przedszkole Nr 40 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Rapackiego 2
   
Przedszkole Nr 44 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Obrońców Westerplatte 15
   
Przedszkole Nr 46 w Częstochowie
Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 122
   
Przedszkole Nr 47 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Bohaterów Katynia 31 (dawna Barana)
   
Przedszkole Nr 53 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Rędzińska 23
   
Przedszkole Nr 6 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Św. Rocha 69
   
Przedszkole Nr 73 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Kowalskiego 2 A, (obecnie ul. Baczyńskiego)
   
STRAŻ MIEJSKA
Częstochowa
   
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Ułańska 5/7
   
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Warszawska 142
   
Szkoła Podstawowa Nr 41 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Okólna 31/39
   
Szkoła Podstawowa Nr 44 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Worcella 20/22
   
Szkoła Podstawowa Nr 6 - Zespół Szkół Podstawowych
Częstochowa, ul. Krakowska 29
   
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Zamenhofa 23
   
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 15
   
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3
Częstochowa, ul. Legionów 58
   
TELEFON ZAUFANIA
Częstochowa
   
Towarzystwo Upiększania Miasta w Częstochowie
Częstochowa, ul. Św. Barbary 107
   
Urząd Gminy Gnaszyn
Gnaszyn
   
Urząd Miasta Częstochowy
Częstochowa, ul. Śląska 11/13
   
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (WPGK)
Częstochowa, ul. Legionów 79 (dawniej ul. Manifestu Lipcowego)
   
Zespół Usług Projektowych w Częstochowie
Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 (dawniej ul. Braci Domagalskich)
   
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Częstochowie
Częstochowa
   
Żłobek Miejski Nr 5 w Częstochowie
Częstochowa, ul. Bardowskiego 17