http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: SZPITAL MIEJSKI im. dr Emila Warmiskiego Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
adres: 85-826 Bydgoszcz, Szpitalna 19
REGON:  
tel: (0 52) 37-09-400
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Dokumentacja zastpczej suby wojskowej
Bydgoszcz
   
Dom Maego Dziecka
Bydgoszcz, Stolarska 2
   
Klinika Psychiatrii
Bydgoszcz
   
Miejska Obwodowa Przychodnia Matki i Dziecka
Bydgoszcz
   
Ochotniczy Hufiec Pracy przy ZOZ nr 1
Bydgoszcz
   
Przychodnia Obwodowa Dziecica
Bydgoszcz
   
Przychodnia Obwodowa nr 2
Bydgoszcz, Way Jagielloskie 12
   
Przychodnie Rejonowe nr 1-6, 12, 15-17, 21-23, 25-29, 31-32
Bydgoszcz
   
Szpital Oglny nr 2
Bydgoszcz
   
Wydzia Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Bydgoszcz
   
Zakad Remontowo - Budowlany (ZOZ nr 1)
Bydgoszcz
   
Zesp Opieki Zdrowotnej nr 1
Bydgoszcz
   
obki Dzielnicowe ( nr1-23)
Bydgoszcz