http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REGON:  
tel: (0-22) 630-18-86
faks:  
e-mail:  
www: www.miir.gov.pl
inne: dz. adm. rządowej: "budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo" (cz.18); wnioski można też składać osobiście w Kancelarii przy ul. Chałubińskiego 4
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Biuro Eksportu BUDOPOLEXPORT
Warszawa
   
Biuro Generalnego Koordynatora Budowy POLICE II
-
   
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa ds. Budowy Obiktów Służby Zdrowia i Użyteczności Publicznej BUDOPOL
Warszawa, ul. Duboise 9
   
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa i PMB CENTROBUD
Warszawa, ul. Żurawia 3/5
   
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ds. Branży Instalacyjnej INSTAL
Warszawa
   
Biuro Pełnomocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na Region Południowy
-
   
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Realizacji Inwestycji Surowcowych w ZSRR
Warszawa
   
Biuro Projektowo - Badawcze Budowy Rurociągów Energetycznych ENERGOPOL
Warszawa
   
Biuro Projektów Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego (pracownicy techniczni). Dwa biura.
Warszawa
   
Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
Warszawa
   
BUDOPOL Przedsiebiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej
Warszawa
   
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAŻ
Warszawa
   
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej STOLBUD
Wołomin
   
Centralny Zarząd Budownictwa WSCHÓD - PÓŁNOC
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego POŁUDNIE
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego PÓŁNOC
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego ŚLĄSK
-
   
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego ZACHÓD
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego ŚLĄSK
-
   
Centralny Zarząd Budownictwa Przemysłowego ZACHÓD
-
   
Centralny Zarząd Budownictwa Terenowego
Warszawa
   
Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowego w tym (Zjednoczenie Budownictwa Lądowo - Inżynieryjnego i innych zjednoczeń)
Warszawa
   
Centralny Zarząd Instalacji Przemysłowych INSTAL
Warszawa
   
Centralny Zarząd Produkcji Materiałów Budowlanych oraz Produkcji Pomocniczej
Warszawa
   
Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej POŁUDNIE
Katowice
   
Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej PÓŁNOC
Warszawa
   
Centralny Zarząd Przemysłu Ceramiki Budowlanej ZACHÓD
Warszawa
   
Centralny Zarząd Remontowo - Montażowy Produkcji Części Zamiennych
Warszawa
   
Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych Budownictwa Miejskiego
Warszawa
   
Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych, Inżynieryjnych i Sanitarnych
Warszawa
   
Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych
Warszawa
   
Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego
Warszawa
   
Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Warszawa
   
Centralny Zarząd Tranportu
Warszawa
   
Centralny Zarząd WSCHÓD
Warszawa
   
ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno - Usługowe
Warszawa
   
Główny Urząd Planowania Przestrzennego
Warszawa
   
Krajowe Centrum Koordynacji Rozwoju Materiałów i Wyrobów dla Budownictwa
Warszawa
   
Krajowe Zrzeszenie Producentów Stolarki Budowlanej i Obiektów Kubaturowych STOLBUD
Warszawa
   
Krajowe Zrzeszenie Przemysłu Stolarki Budowlanej STOLBUD
Warszawa, ul. CZereśniowa 98
   
Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej
Warszawa
   
Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego, Centralny Zarząd WSCHÓD - POŁUDNIE
Warszawa
   
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Warszawa
   
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
Warszawa