http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRZECHOWAWCY
 
 
nazwa: Agencja Nieruchomoci Rolnych, Oddzia Terenowy w Lublinie
adres: 20-027 Lublin, Karowicza 4, skr. poczt. 238
REGON:  
tel: (081) 532 21 12
faks:  
e-mail:  
www:  
inne:  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRACODAWCY
nazwa regon  
Wojewdzki Zwizek Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Lublinie
Lublin
   
Wojewdzkie Zjednoczenie Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Lublinie
Lublin
   
Wojewdzkie Zrzeszenie Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Lublinie
Lublin