http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: DOKUMENT Biuro Archiwalne - Depozyt Akt, mgr Elbieta Szafarz-Marczyk
Nazwa: A.K. SKANDIA Spka z o.o. w Koszalinie
Adres: 75-846 Koszalin, ul. Sowiaska 17
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres