http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Zak�ad Obs�ugi Dolno�l�skiego Urz�du Wojew�dzkiego we Wroc�awiu Oddzia� Zamiejscowy w Jeleniej G�rze
Nazwa: Zakady Misne w Boleslawcu
Adres: Bolesawiec, Masarska 1
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu: 1980 - 1998
1953 - 1998