http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archiwum Pastwowe w Przemylu
Nazwa: FERMSTAL sp. z o.o. w Upadoci
Adres: 36-065 Dynw, ul. Grunwaldzka
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Pastwowy Orodek Maszynowy w Dynowie, Dynw, ul. Grunwaldzka  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1954 - 2005