http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archiwum Pastwowe w Szczecinie
Nazwa: Rejonowy Zwizek Spek Wodnych w Stargardzie Szczeciskim
Adres: 73-110 Stargard Szczeciski, ul. Robotnicza 13
REGON: 000760870
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym: 1
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Zwizek Spek Wodnych w Szczecinie, Szczecin  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1970 - 2002