http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Nazwa: Orodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk "ORPAN" w Warszawie
Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, Paac Kultury i Nauki
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
Ekspozytura w Biaymstoku  
Ekspozytura w Katowicach, 40-007 Katowice, Bankowa 11  
Ekspozytura w Krakowie  
Ekspozytura w Lublinie, Lublin, Plac Marii Curie-Skodowskiej 5  
Ekspozytura w odzi  
Ekspozytura w Poznaniu  
Ekspozytura w Szczecinie  
Ekspozytura we Wrocawiu  
Ekspozytura w Sandomierzu, Sandomierz  
Ekspozytura w Biaej Podlaskiej, Biaa Podlaska  
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa 1953 - 2003  
dokumentacja pacowa 1960 - 2002