http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archiwum Pastwowe w Szczecinie Oddzia w Stargardzie Szczeciskim
Nazwa: Zarzd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Stargardzie Szczeciskim
Adres: Stargard Szczeciski
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym: 68/0015/000
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
dokumentacja szcztkowa listy pac za m-ce IV-VIII 1946 zatrudnionych przy konserwacji kanau Czarsko-Stargard
1946 - 1948