http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archiwum Pastwowe w Koszalinie Oddzia w Supsku
Nazwa: Komitet Wojewdzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Adres: Supsk, ul. Zamenhoffa 7
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym: 27/0388/000
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1975 - 1990