http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
  Polityka prywatności i plików cookies w serwisach APDOP


PRACODAWCY
 
 
nazwa: i  
miejscowość:
regon:
daty krańcowe: -
nazwa regon przechowawca  
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "INSTEL" s.c.
20-445 Lublin, ul.Zemborzycka 53
  Centrum Handlowe Wschód S.A.
02-981 Warszawa, ul.Augustówka 22 C
 
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Sp. z o.o.
58-506 Jelenia Góra, Wiejska 29
  Międzywojewódzkie Archiwum Przedsiębiorstw Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra, Malinnik 25
 
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29
  ARCH - DATA Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, ul. Zielona 6
 
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Miejskiego w Poznaniu
Poznań
  Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOPOL-Poznań" w Poznaniu
61-248 Poznań, ul. Dziadoszańska 10
 
Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno-Inżynierskich "ENERGO-INŻ" Spółka z o.o.
02-455 Warszawa, ul. Mikołajska 17
  EMIKS Składnica Akt Sp z o.o.
20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152
 
Przedsiębiorstwo Robót Gipsowych "MONTOGIPS"
Sosnowiec
  Śląski Urząd Wojewódzki Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 
Przedsiębiorstwo Robót Góniczo-Wiertniczych
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 27
  ArchiDoc S.A.
41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczo Technicznych
Katowice, ul. Józefowska 6
  ARCHUS Spółka z .o.o.
40-144 Katowice, ul. Józefowska 5
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Wiertniczych
Mysłowice, ul. Karola Miarki 36
  Śląski Urząd Wojewódzki Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych
Katowice, ul. Damrota 18
  Ministerstwo Gospodarki
00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Usług Technicznych "GROT" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
59-500 Złotoryja, ul.Górnicza 6A
  Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Spółka z o.o.
64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "Mysłowice"
Mysłowice, ul. Powstańców 4a
  Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" SA
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych ROW
44-201 Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5
  GAJA Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, Zebrzydowicka 117
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "ROW" S.A. w Jastrzębiu Zdrój
  Archiwum Sieradzkie "Archiwista" Spółka z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Mikołaja Reja 4
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o. w Chrzanowie
Chrzanów
  Agencja Kapitałowo-Promocyjna "IRBA" SA
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29
 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Bytomiu S.A.
41-902 Bytom, ul. Moniuszki 22
  Śląski Urząd Wojewódzki Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 
Przedsiębiorstwo Robót i Montaży Budownictwa Rolniczego w Ostródzie
Ostróda
  "PIKA" Sp. z o.o.
80-283 Gdańsk , ul. Matejki 11
 
Przedsiębiorstwo Robót i Usług Telekomunikacyjnych "Inter -Telek" Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą w Wawrowie
66-400 Gorzów Wlkp., Wawrów 90
210207537 Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Mościckiego 7
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjni- Montażowych Budownictwa Rolniczego PRIMBR w Legnicy
Legnica
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica , ul. Fryderyka Skarbka 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego i Gospodarki Żywnościowej w Pruszczu Gdańskim
Pruszcz Gdański, ul. Podmiejska 3
  SZTORM International Sp. z o.o. Składnica Akt
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy
Bydgoszcz
  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Kadrowo - Organizacyjne w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy
Legnica
  Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Skarbka 3 i ul. Pątnowska 50
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych S.A.
Żukowo, ul. Kościerska 11
  Pomorski Urzęd Wojewódzki, Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynieryjnych PRII Spółka z o.o. w Opolu
Opole, ul. Zakładowa 2
531422313 ARCHIWA OPOLSKIE Spółka z o.o.
49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego
60-470 Poznań, ul. Strzeszyńska 30
  ARCHIWA OPOLSKIE Spółka z o.o.
49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego
Łódź, ul. Zakładowa 145
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy Oddział Archiwum Zakładowe
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego w Kielcach
Kielce, ul. Łódzka 308
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Archiwum Zakładowe
25-516 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Budownictwa Rolniczego w Koszalinie (PRIMBR)
Koszalin
  DOKUMENT Biuro Archiwalne - Depozyt Akt, mgr Elżbieta Szafarz-Marczyk
75-124 Koszalin, ul. Mieszka I-go 5A
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych w Drobinie
Drobin
  Archiwum Rotacyjne w Płocku Sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Okrzei 2 lokal 36
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Montażowych w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu
22-400 Zamość, Partyzantów 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego
52-315 Wrocław, Galińskiego 22
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno - Administracyjny we Wrocławiu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego PRIMBR w Toruniu
87-100 Toruń, Włocławska 167
  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Czarnkowie
Czarnków, ul. Chodzieska 13
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Archiwum Zakładowe, Delegatura w Pile
64-920 Piła, ul. Dzieci Polskich 26
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Ostródzie
Ostróda
  Ad Akta S.A.
92-412 Łódź, ul.Rokicińska 168
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Roniczego
67-100 Nowa Sól
  Zakład Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Zamiejscowy
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa w Ozimku (PRIM)
Ozimek
  Archiwum Zakładowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zespół ds Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
45-231 Opole, Oleska 125
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych "PRIM"
63-400 Ostrów Wlkp.
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Archiwum Zakładowe, Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz, Kolegialna 4
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych PRIM Spółka z o.o.
22-600 Tomaszów Lubelski
  EMIKS Składnica Akt Sp z o.o.
20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
Kraków, Pl. Bohaterów Getta 11
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Biuro Organizacji
31-156 Kraków, Basztowa 22
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w Lublinie
Lublin, Energetyków
  Urząd Miasta Lublin Wydział Organizacji Urzędu Referat ds. Archiwum
20-082 Lublin, Świętoduska 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego w Legnicy
Legnica
  Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Skarbka 3 i ul. Pątnowska 50
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego w Legnicy PRIBO
Legnica
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica , ul. Fryderyka Skarbka 3
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Terenowego
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 46/50
  ARCHIWA OPOLSKIE Spółka z o.o.
49-100 Niemodlin, ul. Korfantego 42
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Przemysłowych Sp. z o.o. w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 5
008136383 Archiwum Państwowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, Kościuszki 69
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych P.R.I.
Łódź, ul. Strzelczyka 21
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy Oddział Archiwum Zakładowe
90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "Priwad"
Wadowice
  Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie, Archiwum
30-383 Kraków, ul. Skośna 16
 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Przemysłu Chemicznego "Instalchem" we Włocławku
87-800 Włocławek, Grondy 22
  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Skorupki 4
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Legnicy
Legnica
  Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Zamiejscowy w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Skarbka 3 i ul. Pątnowska 50
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Montażowych Budownictwa Rolniczego w Żukowie
Żukowo
  Pomorski Urzęd Wojewódzki, Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych w upadłości
95-200 Pabianice, Orla 6
  Past Actum Sp. z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A