http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Polskie Koleje Pastwowe S. A. Zamiejscowy Wydzia Zasobu Archiwalnego w Sosnowcu
Nazwa: Zakad Napraw Infrasturktury
Adres: 40-012 Katowice, Dworcowa 3
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Oddzia Zmechanizowanych Robt Drogowych w Kpnie  
Oddzia Zmechanizowanych Robt Drogowych w Katowicach  
Oddzia Zmechanizowanych Robt Drogowych w Dbrowie Grniczej  
Oddzia Mostowy w Katowicach  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1954 - 2001