http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Polskie Koleje Pastwowe S. A. Zamiejscowy Wydzia Zasobu Archiwalnego w Sosnowcu
Nazwa: Zakad Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: 42-200 Czstochowa, 1 Maja 5/7
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Oddzia Socjalny w Czstochowie  
Oddzia Gospodarki Mieszkaniowej w Czstochowie  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1976 - 2000