http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Polskie Koleje Pastwowe S. A. Zamiejscowy Wydzia Zasobu Archiwalnego w Sosnowcu
Nazwa: Zakad Linii Kolejowych
Adres: 44-100 Gliwice, Dubois 12
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Oddzia Drogowy Rybnik  
Oddzia Drogowy Gliwice  
Oddzia Automatyki Gliwice  
Oddzia Automatyki Rybnik  
Zakad Infrastruktury Kolejowej Rybnik  
Zakad Infrastruktury Kolejowej Gliwice  
Stacja Rejonowa Kdzierzyn Kole  
Stacja Rejonowa Racibrz  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1945 - 2001