http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archivia Usługi Archiwistyczne i Historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec Spółka Jawna
Nazwa: APTEKA MEDIKA A.P. PRADELA, M. BYŁAK SPÓŁKA JAWNA
Adres: 46-380 Dobrodzień, ul. Opolska 5
REGON: 532471302
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
APTEKA MEDIKA A.Duda A.P.Pradela Spółka Jawna; ul. Opolska 5; 46-380 Dobrodzień, 46-380 Dobrodzień, ul. Opolska 5  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa
Akta osobowe pracowników i zleceniobiorców
2005 - 2021  
dokumentacja pacowa
Listy płac, rachunki z tytułu umów zlecenia
2011 - 2021