http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archivia Usługi Archiwistyczne i Historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec Spółka Jawna
Nazwa: Fundacja na Rzecz Kształcenia i Wychowania
Adres: 03-626 Warszawa, ul. Korzystna 7
REGON: 361653320
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
prowadzone przez Fundację na Rzecz Kształcenia i Wychowania Przedszkole Edukacyjno - Językowe La Mariposa im. Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, 03-626 Warszawa, ul. Błędowska 3  
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa
Teczki akt pracowniczych z lat 2015-19, Dokumentacja umowy zlecenia z lat 2016-17
2015 - 2019  
dokumentacja pacowa
Listy płac Zarządu z lat 2015-2019 Listy płac pracowników przedszkola z lat 2016-2019
2015 - 2019