http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archivia Usługi Archiwistyczne i Historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec Spółka Jawna
Nazwa: Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” Spółka Akcyjna
Adres: 99-300 Kutno, ul. Mickiewicza 108
REGON: 610058131
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Zakład Drobiarski w Kutnie w strukturze Łódzkich Zakładów Drobiarskich, Kutno, ul. Mickiewicza 70  
Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Kutnie, Kutno, ul. Mickiewicza 70  
PLACÓWKI TERENOWE
Zakład Wylęgu Drobiu Łęczyca, Łęczyca, ul. Mickiewicza 8  
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa
Akta osobowe pracowników, umowy zlecenia z lat 2002-2019
1947 - 2019  
dokumentacja płacowa
Listy płac, kartoteki wynagrodzeń (nie dla wszystkich lat z ww. okresu)
1978 - 2018