http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Zakład Usług Archiwalnych Składnica Spółka z o.o.
Nazwa: Bystrzycki Zakad Doskonalenia Zawodowego
Adres: 57-500 Bystrzyca Kodzka, Zamenhofa 38
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
ZDZ we Wrocawiu Orodek Szkoleniowo - Usugowy nr 7, Bystrzyca Kodzka  
Wojewdzki ZDZ Oddzia w Bystrzycy Kodzkiej, Bystrzyca Kodzka  
ZDZ we Wrocawiu Zesp Warsztatw Szkoleniowych w Bystrzycy Kodzkiej, Bystrzyca Kodzka  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu: 1962 - 2000 (pocztkowe lata - niekompletna)
1954 - 2000