http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Przedsibiorstwo Usugowo - Handlowe "WODREM" Spka z o.o.
Nazwa: Spdzielnia Pracy Kotowo Instalacyjna
Adres: 53-609 Wrocaw, Fabryczna 2/4
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Spdzielnia Pracy Budowlano-Montaowa im. Hibnera Warsztaty Mechaniczne i Kotowe, Wrocaw  
Instalacyjno-Montaowa Spdzielnia Pracy Robt Kotowych Budownictwa Przemysowego  
Zakad Robt Kotowych "ENERGIA"  
PLAC�WKI TERENOWE
Spdzielnia Pracy Robt Instalacyjnych "Technika Sanitarna"  
Spdzielnia Pracy "Technika Dolnolska"  
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
dokumentacja pacowa z lat 1988-1997