http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Frenzy Technology Sp.z.o.o
Nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska EKOWOD SA
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Krakowie Kierownictwo Robót w Nowym Sączu  
Baza Sprzętu Melioracyjnego Przedsiębiorstwo Państwowe w Krakowie Filia w Nowym Sączu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Krakowie  
Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie Oddział w Nowym Sączu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno- Inżynieryjnego Kraków Grupy Robót w Nowym Targu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Kraków Grupy Robót w Nowym Targu  
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno- Melioracyjnego w Krakowie Oddział w Nowym Targu  
Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie Oddział w Nowym Targu  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Nowym Sączu Oddział w Nowym Targu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji w Nowym Sączu Oddział Nowy Targ  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno- Inżynieryjnego w Krakowie Grupy Robót w Nowym Sączu  
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno- Melioracyjnego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Nowym Sączu  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji w Nowym Sączu  
PLACÓWKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres