http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Archivia Usługi Archiwistyczne i Historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec Spółka Jawna
Nazwa: Firma Budowlana „BU-PAR” Jacek Dziubiński
Adres: 40-069 Katowice, ul. Biskupa Adamskiego 12/32
REGON: 240424903
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa
Teczki osobowe pracowników wraz z kartami wynagrodzeń, dokumentacja umów zlecenia, Po upływie dziesięcioletniego terminu przechowywania akt byłym pracownikom i zleceniobiorcom, za których zło
2007 - 2020  
dokumentacja pacowa
Listy płac
2007 - 2020