http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o.
Nazwa: ART - HIG Sp. z o.o.
Adres: 61-585 Pozna, ul. Towarowa 17/19
REGON: 631138939
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
WAH - NOWIK Sp. z o.o. Zakad Pracy Chronionej w Olszewie k/ rody Wlkp.  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa 1998 - 2006