http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.
Nazwa: Kopalnia Wgla Kamiennego "Niwka Modrzejw" Sp. z o.o.
Adres: 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 92
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Kopalnia Wgla Kamiennego "Niwka-Modrzejw", 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Poslskiego 92  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa