http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Agencja Bezpieczenstwa Wewntrznego Delegatura w Rzeszowie
Nazwa: Urzd Ochrony Pastwa Delegatura w Rzeszowie
Adres: 35-959 Rzeszw, ul.Dbrowskiego 30
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Urzd Ochrony Pastwa Delegatura w Rzeszowie, 35-959 Rzeszw, ul.Dbrowskiego 30  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa