http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Dolnolski Urzd Wojewdzki, Wydzia Organizacyjno - Administracyjny we Wrocawiu
Nazwa: Przedsibiorstwo Handlu Ubiorami "Otex" we Wrocawiu
Adres: 50-951 Wrocaw, Rzenicza 1
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
 
PLAC�WKI TERENOWE
Przedsibiorstwo Handlu Ubiorami "Otex", Oawa  
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu: 1979 - 1992
1965 - 1992