http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Dolnolski Urzd Wojewdzki, Wydzia Organizacyjno - Administracyjny we Wrocawiu
Nazwa: Huta "Siechnice" w Siechnicach
Adres: 50-011 Siechnice, T. Kociuszki 30
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Huta "aziska" Zakad nr 2 w Siechnicach  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu 1984 - 1996
1952 - 1996