http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Dolnolski Urzd Wojewdzki, Wydzia Organizacyjno - Administracyjny we Wrocawiu
Nazwa: Cukrownia "Klecina" we Wrocawiu
Adres: 50-973 Wrocaw, Supiskiego 3
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Cukrownia Wrocaw. Oddzia Klecina, Wrocaw, Sotysowicka 12  
Cukrownie Dolnolskie. Przedsibiorstwo Pastwowe Cukrownia "Klecina", 50-957 Wrocaw, Supiskiego 3  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu: 1980 - 1997
1949 - 1997