http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


PRACODAWCY
 
 
Przechowawca: Dolnolski Urzd Wojewdzki, Wydzia Organizacyjno - Administracyjny we Wrocawiu
Nazwa: Biuro Projektw Budownictwa "Biprobud"
Adres: 50-075 Wrocaw, Pl. Wolnoci 11
REGON:  
Nr zespołu archiwalnego w archiwum państwowym:  
Nr zbioru dokumentacji w archiwum państwowym:  
Data przejęcia dokumentacji:  
POPRZEDNIE NAZWY
Biuro Projektw Pastwowej Komunikacji Samochodowej  
Krajowa Pastwowa Komunikacja Samochodowa Biuro Projektw  
Biuro Projektw Budownictwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej  
PLAC�WKI TERENOWE
 
PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA
rodzaj okres  
dokumentacja osobowa i pacowa
pacowa z okresu: 1978 - 2002
1972 - 2002