http://www.warszawa.ap.gov.pl
 
 
 


 
 

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
 

Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/dokumentacja-pracownicza/2016-05-04-13-45-19